Họp BLĐ Chi hội Doanh nhân Doanh nghiệp Hải Phòng

Ngày 12.5.2016, BLĐ Chi hội Doanh nhân Doanh nghiệp trực thuộc Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng đã có cuộc họp bàn nhằm triển khai một số công việc.

Vào 8h sáng ngày 13.5.2016, Chi hội kết hợp cùng CLB Blogger Đất Cảng, CLB Thơ Việt Tiệp tổ chức giao lưu “Hội ngộ Mùa Phượng Đỏ”. Tham dự chương trình có các đoàn đại biểu đến từ các tỉnh thành Hà Nội, Phú Thọ, Hải Dương, Lớp Giám đốc Khóa 1 VJCC.

Ngày 22.5.2016, diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Chi hội Doanh nhân Doanh nghiệp có 1 doanh nhân hội viên tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội; 7 doanh nhân hội viên tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân các cấp từ Phường, Quận, Thành phố.

Vào đầu tháng 6.2016, Hội khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Hải Phòng tiếp tục tổ chức các Lớp Giám đốc ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Chi hội Doanh nhân Doanh nghiệp đã tổ chức vận động hội viên và lãnh đạo trong doanh nghiệp hội viên tham gia các lớp học ý nghĩa thực tế trên.

CT

Đào Nguyên

Xin chúc mừng...

  • Xin chúc mừng khối doanh nhân doanh nghiệp mõi ngày một ăn ra làm lên!
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'25136','kn6a4jhan7rrssashprnqji387','0','Guest','0','54.198.195.11','2018-08-20 15:51:23','/a301139/hop-bld-chi-hoi-doanh-nhan-doanh-nghiep-hai-phong.html')